Fundacja Rozwoju Regionów

ul. Świętego Wojciecha 2/23
10-038 Olsztyn
REGON 280596599
NIP 7393825102
frrpoland@frrpoland.pl

„Fundacja Rozwoju Regionów” z siedzibą w Olsztynie zarejestrowana 25 marca 2011r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami Zarządu są Marcin Jaroś i Jarosław Kosiński

FUNDACJA ROZWOJU REGIONÓW
WSPIERAMY ROZWÓJ REGIONÓW